Είστε εδώ

Πιστοποίηση ΠΠΣ τριών τμημάτων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα πως το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι, τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

  • του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
  • του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής και
  • του Τμήματος Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας

συμμορφώνονται πλήρως (fully compliant), με τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης των ΠΠΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος και η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας με τη Διοίκηση και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτόπιες επισκέψεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του Τμήματος.

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης ΠΠΣ των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Πολιτικών Μηχανικών και Φαρμακευτικής.

Κατηγορία Υλικού: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer