Είστε εδώ

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων

Επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων φοιτητών

Το Π.Σ.ΔΙ.Π. προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, της στατιστικής τους ανάλυσης (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) καθώς και τη δυνατότητα σύγκρισης της πορείας των αποτελεσμάτων στο χρόνο. Προσφέρονται στατιστικά αποτελέσματα σε επίπεδο τμημάτων, μαθημάτων και διδασκόντων. Στο Π.Σ.ΔΙ.Π. λειτουργεί σύστημα διαβαθμισμένης πρόσβασης που επιτρέπει στα μέλη της ΜΟΔΙΠ, τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων και τους διδάσκοντες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα εντός των αρμοδιοτήτων τους. Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015/16, τα ερωτηματολόγια ήταν αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, οπότε και πραγματοποιούνταν μαζική σάρωση, αναγνώριση, επιβεβαίωση και εισαγωγή των δεδομένων στο Π.Σ.ΔΙ.Π. από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016/17, άρχισε η εφαρμογή (αρχικά πιλοτικά και στη συνέχεια σε όλα τα Τμήματα) της online συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Κρίθηκε απαραίτητη η διατήρηση της ιστορικότητας και τα αποτελέσματα από τα νέα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ενσωματώθηκαν και μπορούν να συγκριθούν με τα παλαιά.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer