Είστε εδώ

Όραμα και Αποστολή

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως ένα πολυθεματικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει ως αποστολή την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε ευρύ φάσμα κλασσικών και σύγχρονων αντικειμένων σπουδών και την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, με σημαίνουσα επίδραση στο τοπικό, εθνικό και ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην ανάδειξή του ως πρότυπο αριστείας, εξωστρέφειας, διεθνοποίησης και καινοτομίας σε διεπιστημονικά πεδία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, από την ίδρυσή του (Ν.Δ. 4425, 11.11.1964) στοχεύοντας σταθερά στην ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας, έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κορυφαία ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση. Η αποστολή του συνοψίζεται στους παρακάτω άξονες:

  1. Εκπαίδευση, με κύριο μέλημα την παραγωγή και διάδοση της γνώσης και τη διαρκή προσφορά ποιοτικής και υψηλού επιπέδου προπτυχιακής, μεταπτυχιακής και διά βίου εκπαίδευσης.
  2. Έρευνα, μέσω της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ερευνητικής αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και τη σύνδεσή της με τις ανάγκες της παραγωγικής δομής και τα ερευνητικά επιτεύγματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας
  3. Διεθνοποίηση, με τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του και της συμμετοχής των φοιτητών και του προσωπικού σε προγράμματα κινητικότητας.
  4. Φοιτητική μέριμνα μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των φοιτητών με την παροχή βασικών διευκολύνσεων.
  5. Κοινωνική προσφορά όπως αυτή επιτυγχάνεται με την αντιμετώπιση των κοινωνικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας και τη διαμόρφωση υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer