Είστε εδώ

Έκθεση Πιστοποίησης Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Η διαδικασία Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών διενεργήθηκε το διάστημα  8 - 12 Οκτωβρίου 2018, από πενταμελή Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Σύμφωνα με την Έκθεση, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer