Είστε εδώ

Πιστοποίηση

H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση στα πλασία της αποστολής της, πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα: α) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΕΣΔΠ) των AEI και β)  των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4009/11.

H πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών είναι μια διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer