Είστε εδώ

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Για την υποστήριξη και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτουργεί ένα εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Σ.ΔΙ.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Π.Σ.ΔΙ.Π. αναπτύχθηκε εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών ώστε να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες του ιδρύματος. Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το 2008 και έκτοτε συντηρείται και αναβαθμίζεται συνεχώς ώστε να εξυπηρετεί τις νέες ανάγκες που προκύπτουν καθώς και την προσαρμογή σε νέους κανονισμούς, νέες διαδικασίες ή νέα νομοθεσία.
Το Π.Σ.ΔΙ.Π. αποτελεί τη βασική πληροφοριακή υποδομή υποστήριξης της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αυτή υλοποιείται από τις δομές που προβλέπονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και όπως εξειδικεύεται από τους κανονισμούς αξιολόγησης που θέτει το Ίδρυμα.
Το Π.Σ.ΔΙ.Π είναι συμβατό με τις λειτουργίες της ΑΔΙΠ και υποστηρίζει την οργάνωση και διεξαγωγή των διαδικασιών της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά, όπως ορίζονται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Το πληροφοριακό σύστημα στηρίζεται σε σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και παρέχει δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής δεδομένων μέσω Διαδικτύου, αξιόπιστης επεξεργασίας και διαχείρισης των αποτελεσμάτων και συνεργασίας με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.

Οι  υπηρεσίες που προσφέρει το Π.Σ.ΔΙ.Π είναι οι εξής:

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ για εξουσιοδοτημένους χρήστες, γίνεται στο σύνδεσμο https://ps.modip.upatras.gr/ μέσω της κεντρικής υπηρεσίας Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer