Εκπαίδευση - Έρευνα - Ανάπτυξη
slideshow 1

Αρχική

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η αντικειμενική καταγραφή και αποτίμηση των στοιχείων που σχετίζονται με την παρεχόμενη εκπαίδευση και έρευνα, τις υπηρεσίες διοίκησης, την τεχνολογική υποστήριξη και τη διεθνή κινητικότητα, συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στη συνεχή ενεργοποίηση για έρευνα υψηλής ποιότητας, καθώς και στην προβολή του επιτελούμενου έργου στην κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναγνώρισε τη σημασία της αξιολόγησης και πραγματοποίησε την πρώτη εξωτερική αξιολόγηση ήδη από τον Δεκέμβριο του 1999.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΜΟ.ΔΙ.Π είναι η κεντρική μονάδα του Πανεπιστημίου, η οποία ενημερώνει και συντονίζει τη συνολική διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων και του Ιδρύματος. Συντονίζει τη συλλογή στοιχείων για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου και προτείνει ιδέες και δράσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της αξιολόγησης. Συντονίζει, τέλος, τη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων εκθέσεων, καθώς και των  εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης αυτών.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης στοχεύει στην ουσιαστική αποτύπωση της λειτουργίας του Ιδρύματος και στην προώθηση προς την κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου των προτεινόμενων βελτιώσεων και αλλαγών που θα της επιτρέψουν να διαμορφώσει στρατηγικές που θα προάγουν τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας. Επιπρόσθετα συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες και προωθεί προτάσεις προς την Α.ΔΙ.Π και την Πολιτεία, για την διασφάλιση της ποιότητας και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο δικτυακός τόπος υπηρετεί τη μέριμνα παροχής και διάχυσης κάθε σχετικής πληροφορίας που συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας. Περιέχει τις ετήσιες εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, τις τετραετείς εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, τις εκθέσεις εξωτερικών αξιολογήσεων, μαζί με σημαντικό πληροφοριακό υλικό, καθώς και εγχειρίδιο με οδηγίες προς τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) των Τμημάτων. Προβάλλει ακόμα το επιτελούμενο έργο στο Πανεπιστήμιο και έτσι το συνδράμει στην εξωστρέφειά του και τη σύνδεσή του με την κοινωνία και το διεθνές περιβάλλον.

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π

 

Νικόλαος Καραμάνος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer